Nuohoustyöt

Nuohous kannattaa, sillä toimimaton tulisija ja hormi ovat pahimmillaan vakava turvallisuusriski.

Hormisaneeraus

Hormimassaus, hormipinnoitus ja hormiputkitus. Soita niin kerron, mikä ratkaisu sopii kohteeseen.

Hormituotteet

Oletko lisäämässä uuden tulisijan asuntoosi, vai onko vanha kevythormisi paloturvallisuusriski?

Nuohouslehto Oy Hyvinkää

Nuohouslehto Oy tarjoaa tasokasta jälkeä nuohous- ja ilmastointialalla. Pääasiallinen toimialueemme on Hyvinkää, Hausjärvi, Riihimäki ja näiden alueiden lähikunnat.

Olemme erikoistuneet tekemään nuohoustyöt ja hormisaneeraukset kustannustehokkaasti ja luotettavasti. 

Palveluihin kuuluu muun muassa:

 • Lakisääteinen nuohous
 • Hormisaneeraukset
 • Tulisijakorjaukset
 • Keskuslämmityskattilan puhdistus
 • Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus
 • Ilmamäärien mittaus- ja säätötyöt

Palvelemme kotitalouksia, taloyhtiöitä, isännöintitoimistoja ja yrityksiä. Tutustu palveluihin ja ota yhteyttä. Toimimme tiiviissä yhteistyössä Hormex Oy:n kanssa.

Ota yhteyttä

Nuohouksen tarpeessa? Ota yhteys Lehtoon.

Hyvinkäällä, Hausjärvellä ja Riihimäellä nuohous on vapautettu piirinuohousjärjestelmästä. Asiakkaat voivat tilata nuohouspalvelut haluamaltaan toimittajalta. Tutustu pelastuslain 9. lukuun, joka kertoo nuohouksesta tarkemmin.

Nuohousta koskeva lainsäädäntö muuttui vuoden 2019 alussa ja lakimuutos aiheutti muutoksia esimerkiksi maanviljelijöiden arkeen. Uuden lain mukaan esimerkiksi kuivureita ei saa enää nuohota itse.

Uuden lain mukaan nuohouksen suorittajan täytyy olla nuohoojan ammattipätevyyden suorittanut.

Jätä nuohous ammattilaisen huoleksi ja ota rohkeasti yhteyttä Lehtoon.

Ota yhteyttä

Nuohouslehto kumppanina

Mitä saat, kun lähdet tekemään yhteistyötä Nuohouslehdon kanssa? Tarjoamme luotettavaa ja asiakaslähtöistä palvelua kaikkeen nuohoukseen ja hormisaneeraukseen liittyen. Meillä on Hyvinkään, Hausjärven ja Riihimäen alueella erinomainen maine helposti lähestyttävänä ja rentona palveluntarjoajana. Olemme mukana tekemässä hormisaneerauksia myös Uudenmaan alueella.

Kouluttaudumme jatkuvasti alalla, jotta pystymme tarjoamaan aina lainmukaista palvelua asiakkaillemme. Liitto ja erinomainen verkostomme pitää meidät ajan hermolla uusien ratkaisujen ja mallien suhteen. Tukkurimme Hormex Oy jakaa meille ensi käden tietoa niistä tuotteista, joita asennamme asiakkaiden katoille.

Yrityksen perustajalla Ville Lehdolla on vuosien kokemus rakennusalalta, joten hän tuntee hyvin erilaisten talojen ja talomallien ilmanvaihdon, hormit ja muut mahdolliset rakennustekniset ratkaisut.

 

 

Ota yhteyttä

 

Nuohouslehto Oy

Y-tunnus: 2722157-5

Riihimäenkatu 85 E
05880 Hyvinkää

 

041 506 7677

nuohouslehto@gmail.com

www.nuohouslehto.fi

 

 

Ota yhteyttä

Jätä meille yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Varaathan nuohousajan soittamalla 041 506 7677 tai nettiajanvarauksen kautta.

 

Yhteydenottolomake
 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Nuohouslehto Oy (2722157-5)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Ville Lehto
041 5067 677
nuohouslehto@gmail.com

Henkilörekisterin nimi

Nuohouslehto Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Nuohouslehto Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
nuohouslehto@gmail.com

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna