Hormisukitus Hyvinkää ja Riihimäki

Hormisukitus tarjoaa pitkäikäisen ja kustannustehokkaan ratkaisun vanhojen ilma- ja savuhormien kunnostamiseen. Sukitusta voidaan hyödyntää niin omakotitaloissa, vapaa-ajan asunnoissa, rivi- ja kerrostaloissa kuin myös teollisuuskohteissa sekä muissa suurissa kiinteistöissä.

Nuohouslehto Oy tekee hormisukituksia pääasiassa Hyvinkään ja Riihimäen seudulla. Muistithan, että ilma- ja savuhormien kunnostus on kotitalousvähennyskelpoista työtä.

Ota yhteyttä

Fitfire+ ilmahormien sukitus

Fitfire+ on moderni ilmahormien sukitusmenetelmä, jonka avulla hormin kunnostus sujuu asiakkaan kannalta siististi, helposti ja ennen kaikkea nopeasti. Sukituksen ansiosta hormiin saadaan tiivis, yhtenäinen ja saumaton rakenne ilman muuraus- tai purkutöitä.

Menetelmää voidaan käyttää niin muuratuissa kohteissa kuin betoni-, kevytbetoni-, kipsi- ja asbestisementtikanavissa. Sitä hyödynnetäänkin etenkin linjasaneerauksissa, joissa vanhat hormit tiivistetään nykymääräyksiä vastaaviksi.

Fitfire+ -hormisukituksen pääosassa on taiteltu vuorausletku, joka vedetään hormin ilmanvaihtokanavaan. Tämän jälkeen letku paisutetaan höyryn avulla muotoonsa, jolloin se puristuu tiiviisti hormin reunoihin. Tiivistesukka muodostaa ilmanvaihtokanavaan oman painonsa kannattavan vuorauksen, jolloin mahdolliset vuotavat saumat, sekä kanavien väliset reiät saadaan tehokkaasti tiivistettyä. Vanhan hormin koko kuitenkin säilyy lähes ennallaan. Tiiviin ja sileän sisäpinnan ansiosta vuorattujen hormien veto paranee yleensä merkittävästi, ja samalla myös niiden paloturvallisuus paranee.

Fitfire+ -menetelmä tiivistettynä:

 • ETA-hyväksytty menetelmä, jolla on 30 vuoden takuu.
 • Menetelmää voi käyttää vain yritys, jolta löytyy vaadittu osaaminen sukituksen suorittamiseen.
 • Ei vaadi purku- tai muuraustöitä.
 • Itsekantava rakenne, joka ei vaadi lisätukea.
 • Sileä ja tiivis sisäpinta, joka nopeuttaa savukaasujen kulkua.
 • Korroosion ja kondensaatin kestävä.
 • Paksumpi ainevahvuus kuin perinteisillä materiaaleilla.
 • Tiivis, yhtenäinen ja saumaton hormi (luokka E).

Pyydä tarjous »

HT 1000º savuhormien sukitus

HT 1000º -menetelmää käytetään vanhojen savupiippujen korjaukseen. Sukituksen avulla vanhasta hormista saadaan jälleen tiivis ja lämmönkestävä, eikä savupiippua tarvitse muurata uudelleen. HT 1000º -menetelmä kestää nimensä mukaisesti yli 1000 celsiusasteen lämpötiloja, minkä ansiosta se on turvallinen ja pitkäikäinen ratkaisu mitä erilaisimpiin kohteisiin. Sukitus voidaankin toteuttaa samalla menetelmällä niin omakotitalojen kuin suurtenkin kiinteistöjen savuhormeihin.

Palonkestävä ja lämpökovettuva putkisukka on HT 1000º -sukituksen perusta. Kun putkisukka on asennettu hormiin, se täytetään ensin paineilmalla ja sitten höyryllä. Tällöin sukka mukautuu vanhan hormin sisäpintaan ja korjaa siinä olevat pienetkin halkeamat ilman, että hormin poikkipinta-ala pienenee. Uuden putkisukan muodostaman kerroksen ansiosta hormista saadaan täysin savu- ja lämpötiivis.

HT 1000º -menetelmä tiivistettynä

 • Kestää yli 1000º lämpötiloja ja on siten turvallinen korjausmenetelmä.
 • Mukautuu täysin hormin poikkileikkaukseen (esim. pyöreä, kolmio, suorakulmio).
 • Estää palon syttymistä ja leviämistä tehokkaasti.
 • A1-luokan täysin palamaton materiaali.
 • Eristää lämpöä.
 • Kestää happamia ja emäksisiä aineita.
 • Sisäputkien halkaisijat 100–600 mm.

Pyydä tarjous »

 

Nuohouslehto Oy

Y-tunnus: 2722157-5

Riihimäenkatu 85 E
05880 Hyvinkää

 

041 506 7677

nuohouslehto@gmail.com

www.nuohouslehto.fi

 

 

Ota yhteyttä

Jätä meille yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Varaathan nuohousajan soittamalla 041 506 7677 tai nettiajanvarauksen kautta.

 

Yhteydenottolomake
 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Nuohouslehto Oy (2722157-5)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Ville Lehto
041 5067 677
nuohouslehto@gmail.com

Henkilörekisterin nimi

Nuohouslehto Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Nuohouslehto Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
nuohouslehto@gmail.com

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna